Navigatie

Oedeemtherapie

Ons lichaam bestaat voor 2/3 deel uit vocht. Dit vocht bevindt zich in en rondom alle lichaamscellen, de lymfbanen, de bloedbanen en hersenbanen. Zeer veel processen lopen via dit lichaamsvocht. Zoals het vervoer van zenuwprikkels, hormonen of schadelijke stoffen en het uitwisselen van stoffen en gassen. Dit noemen we de waterhuishouding. Het lichaam is in een optimaal evenwicht als de waterhuishouding in een optimale conditie verkeert.

Het lymfstelsel speelt een belangrijke rol bij het scheppen en onderhouden van de ideale leefomgeving van onze lichaamscellen.

Wat is Oedeem?

Oedeem is een abnormale vochtophoping in het weefsel naar aanleiding van een verstoord evenwicht tussen aanvoer en afvoer van dit vocht. Dit uit zich in een gevoel van spanning of stuwing van de huid, pijnlijk of tintelend gevoel en toename van de omvang van het lichaamsdeel.

Enkele veel voorkomende vormen van oedeem zijn:

  • Lymfoedeem
  • Veneusoedeem
  • Traumatisch oedeem
  • Lipoedeem

Wat doet een oedeemtherapeut?

De therapie bestaat uit een combinatie van verschillende behandelmogelijkheden.

Manuele lymfdrainage

Manuele lymfdrainage is een specifieke massagetechniek die gericht is op verhoging van de transportcapaciteit van het lymfstelsel. Door gebruik te maken van bepaalde specifieke handgrepen kan het vocht verplaatst worden naar gebieden in het lichaam waar het lymfsysteem nog in tact is zodat het daar vandaan in de circulatie/bloedsomloop kan worden opgenomen.

Lymfedrainage heeft daarnaast een positieve invloed op het vegetatieve zenuwstelsel. Het vegetatieve zenuwstelsel regelt basale lichaamsfuncties zoals de bloedsomloop, de ademhaling, de uitscheiding en de stofwisseling. Het vegetatieve zenuwstelsel heeft als taak het interne milieu constant te houden en de werking van organen aan te passen aan de situatie in de omgeving. Dit gebeurd door middel van twee regelsystemen namelijk de sympaticus en de parasympaticus.
De sympaticus zorgt voor de aanpassing van het lichaam aan inspanning en situaties van stress. De parasympaticus is verantwoordelijk voor rust, ontspanning, reiniging, opbouw en herstel. Manuele lymfedrainage stimuleert de werking van de parasympaticus. Hierdoor werkt deze techniek ondersteunend bij verschillende ziekteprocessen. Denk hierbij aan ADHD, depressiviteit, burn-out, verslavingen, pijnklachten, ontstekingsziektebeelden, overbelaste spieren, slecht helende wonden, slechte weerstand, etc.

Compressietherapie

Door middel van aanleggen van bandages/zwachtels wordt van buiten af een druk aangebracht die het uittreden van het vocht tegengaat en de afvoer van het lymfe ondersteunt. De bandages/zwachtels worden aangelegd als er nog geen stabiele situatie in de waterhuishouding is bereikt. Wanneer de omvang van de arm of been stabiel is kan een therapeutische elastische kous worden aangemeten.

Verschil oedeemtherapeut en oedeemfysiotherapeut

Naast bovenstaande behandelmogelijkheden biedt de oedeemfysiotherapeut nog iets extra’s.

Oefentherapie – In veel gevallen kan door het oedeem een bewegingsbeperking zijn ontstaan. Door oefeningen kunt U de functie van Uw ledematen weer verbeteren. Oefeningen zijn ook belangrijk voor het transport van oedeem. Deze functie wordt “spierpompfunctie”genoemd.
Lymfetaping – Hierbij wordt gebruik gemaakt van specifieke tape die een liftende werking op de huid heeft. Hierdoor kan de onderhuidse circulatie verbeteren en de afvoer van lymfe bevorderd worden.
Ademtherapie – Specifieke oefeningen met betrekking tot Uw ademhaling verbeteren de afvoer van lymfe.
Voorlichting – U wordt voorgelicht over huidverzorging, voeding, preventie en zelfhulp. Dit zijn zaken waarmee U zelf aan de slag kunt. Tevens wordt U begeleid in het opbouwen van Uw dagelijkse activiteiten.