Navigatie

Klachtenregeling

Heeft u een klacht over de behandeling van uw fysiotherapeut of bent u ontevreden over de manier waarop uw fysiotherapeut met u omgaat? Dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie. Om te beginnen is het belangrijk om een gesprek aan te gaan met uw fysiotherapeut. Levert dit gesprek niet het gewenste resultaat op dan kunt u bij drie instanties met uw klacht terecht:

Klachtencommissie van het KNGF

Secretaris Klachtencommissie KNGF
Postbus 248
3800 AE Amersfoort
Tel. 033 – 4672900 (u wordt doorverbonden)

Commissie van Toezicht van het KNGF

secretaris Commissie van Toezicht KNGF
Postbus 248
3800 AE Amersfoort
Tel. 033-4672900 (u wordt doorverbonden)

Regionaal Tuchtcollege Zwolle

Postbus 10067
8000 GB Zwolle
Tel: 038-888 4444